پیش ثبت نام
به صفحه پیش ثبت نام مجتمع آموزشی فرهنگی مهرآفرینان خوش آمدید ! شما در این قسمت شما میتوانید فرآیند پیش ثبت نام فرزند خود را طی کنید .
انتخاب مقطع
در صورتی که میخواهید فرآیند پیش ثبت نام فرزند خود را طی کنید ، در ابتدا مقطع تحصیلی اور را انتخاب کنید :
پیگیری
برای پیگیری نتیجه پیش ثبت نام و میتوانید از طریق دکمه زیر نتیجه پیش ثبت نام خود را دریافت کنید :