آموزگارم ، تو باغبانی
می پرورانی بذر وجودم ، با مهربانی
با درسهایت دیو جهالت از من گریزد
اندرزهایت ، بهر وجودم ، شد پاسبانی
سعدی شیرازی
مؤسسین
آقای فرزاد داوری مدیر عامل
خانم مهنوش افراسیابی نماینده حقوقی و مدیر
کارکنان
خانم گلریز خاتمی معاونت آموزشی
خانم الناز ابراهیمی معاونت آموزشی
خانم حمیده خلیلی معاونت اجرایی
خانم راحله افسریان معاونت فناوری
خانم شادی فیلی مربی بهداشت
خانم فاطمه بهنام مشاور
خانم لیلا قاسم پور شیرازی پشتیبان آموزشی
دبیران
خانم روشنک تعمیری اهوازی دبیر ریاضیات
خانم صدیقه بذرافشان دبیر ریاضیات
خانم سمیرا بهروزی دبیر فیزیک
خانم ساناز آرمندفر دبیر زیست شناسی
خانم مریم رهبرماه دبیر زیست شناسی
خانم سعیده تسلیمیان دبیر شیمی
خانم محبوبه رضایی دبیر شیمی
خانم آرزو خادمی دبیر ادبیات
خانم آزاده وارسته دبیر ادبیات
خانم نجمه ترابی دبیر زبان انگلیسی
خانم پگاه اسکندری دبیر زبان انگلیسی
خانم فاطمه کشاورزی دبیر دین زندگی - عربی - قرآن
خانم فاطمه قاسم پور شیرازی دبیر دین زندگی - عربی - قرآن
خانم نوشا بهمن جهرمی دبیر تاریخ - جغرافیا
خانم شهره یغمور دبیر مطالعات اجتماعی
خانم بتول آیات دبیر آمادگی دفاعی
خانم الهام حیدری فرد دبیر هنر - کار و فناوری